Amikor Ön a Lirene Magyarország (továbbiakban Lirene) http://www.lirene.hu internetes honlapját (továbbiakban internetes oldal) látogatja, akkor a látogatás közben személyes adatait is átadja számunkra. Abban az esetben, ha Ön nem kívánja, hogy beazonosításra alkalmas személyes adatai a Lirene birtokába kerüljenek, kérjük, ne nyissa meg weboldalainkat.

Személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha az internetes oldal használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A Kapcsolat oldali adatlap kitöltésével és az Elküld gomb megnyomásával történő üzenetküldés során hozzánk beérkező adatokat nem tároljuk.

Internetes oldalunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek is. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak az internetes oldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a Target Sales Group Kft. Az Ön adatait, amelyek az internetes oldal látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, a Target Sales Group Kft. nem adja tovább, kivéve a honlap látogatási statisztikájának rendszeres méréséhez az Ön látogatásának automatikusan képződő, személyes azonosításra nem alkalmas technikai adatait.

Az internetes oldal látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink és a megbízott közreműködő partnerek, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Észrevételek, kérések az oldal üzemeltetője felé a következő e-mail címen jelezhetők: info@lirene.hu Jelen internetes oldal üzemeltetője a Target Sales Group Kft. (2120 Dunakeszi, Fő út 16-18.).

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Lirene Magyarország (továbbiakban: Lirene) weboldalainak megtekintésével (a www.lirene.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával) Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk

A Lirene minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a www.lirene.hu Internetes Weblapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Lirene sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget a jelen Weboldalon keresztül nyújtott információkért, a Weboldalon előforduló pontatlanságokért, vagy hiányosságokért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a Weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

A www.lirene.hu Internetes Weblap működése során a Lirene pályázatokat, játékokat hirdethet, felhívásokat tehet közzé. A pályázatok, a játékok, illetve a felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön szabályok vonatkoznak.

A www.lirene.hu Internetes Weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A Lirene nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a www.lirene.hu Internetes Weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak. A Lirene nem vállal felelősséget a www.lirene.hu Internetes Weboldalon található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek elhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Lirene nem tartozik felelősséggel a nem megfelelő, valamint jogosulatlan felhasználásból bekövetkező károkért, veszteségekért és költségekért sem a felhasználó, sem harmadik személyek felé.

Az Lirene-t nem terheli felelősség olyan a www.lirene.hu Internetes Weboldalakon található információkért, anyagokért, amelyeken az Lirene, illetve annak www.lirene.hu Internetes Weboldalai megemlítésre kerülnek.

A Lirene www.lirene.hu Internetes Weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a www.lirene.hu Internetes Weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Lirene-nek elfogadja, hogy a Lirene-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Lirene az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A Lirene honlapjain található összes információ, adat, védjegy, ábra, megjelölés, számítógépes program, azok egésze és részei a Lirene kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, annak felhasználásához, megváltoztatásához a Lirene előzetes írásbeli engedélye szükséges. A jogellenes felhasználást a törvény bünteti, jogos igényét a Lirene a jogellenes felhasználóval szemben érvényesíti.

A személyes adatok védelme

A Lirene bármely – a www.lirene.hu Internetes Weboldalak használata során tudomására jutott – személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Lirene-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Lirene – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és Ön bármikor kérheti adatai módosítását és/vagy törlését az info@lirene.hu címre írt e-mailben.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Lirene www.lirene.hu Internetes Weboldalairól linkek segítségével más szervezetek Weboldalára is eljuthat. Az azokon szereplő információkat a Lirene nem ellenőrzi, azok elérhetőségéért, tartalmi helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Lirene nem vállal felelősséget.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen Jognyilatkozatot saját belátásunk szerint megváltoztassuk, vagy levegyük oldalunkról. Amennyiben úgy döntünk, hogy a Jognyilatkozatot megváltoztatjuk, azt jelen oldalon tesszük közzé.